H y d r a  W a r e h o u s e

Management Sistem

 
warehouse2

 

HydraWarehouse

je moderna rešitev za informatizacijo logističnih procesov v skladiščih, ki je zanesljiva, dostopna in enostavna za uporabo. Sistem pokriva vse potrebne funkcije za poslovanje skladišča. Sistem je zgrajen z modernimi orodji. Zasnovan je več nivojsko. Deluje lahko kot oblačna in spletna aplikacija. Uporablja tehnologije, ki zagotavljajo združljivost z večino vseh ERP sistemov.

HydraExchange je sistem za povezovanje z drugimi informacijskimi rešitvami kot so MES, ERP, OLAP sistemi… Microsoft SQL strežnik zagotavlja,da se dejavnosti v skladišču obravnavajo z odličnim odzivnim časom. Sistem omogoča optimalno izrabo prostora in časa v skladišču, pospeši vse poslovne procese in je povezan s sistemom ERP ter predstavlja učnkovito rešitev za podporo elektronskega poslovanja podjetja. Zasnovan je na osnovi dolgoletnih izkušenj in modernih tehnologij. Sistem ponujamo kot del sistemske rešitve, kjer skupaj s partnerji nudimo najboljše reštve, kar zadeva projektiranje, označvanje, opremo, brezžično infrastrukturo, tehnologijo in zagon sistema. Uvedba sistema pospeši delo v skladišču in poveča zanesljivost delovanja skladišč.

Zlasti je primeren za vsa skladišča, kjer se zahteva:

- Standardno označevanje po GS1-128 standardu

- Označevanje transportnih enot s SSCC

- Priprava podatkov za računalniško izmenjavo

- Vodenje zaloge po različnih parametrih

- Vodenje zaloge po lokacijah

- Upravljanje viškov in manjkov

<< Prevzamite prospekt >>                              << Postavite vprašanje >>